Chandrika will not accept central government advertising

ആണത്വമുള്ള നട്ടെല്ലുള്ള നിലപാട്,ഇങ്ങനെ വേണം മാധ്യമങ്ങൾ

 

ഇന്ത്യ ആരുടേയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല,ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയുമാണ്,ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭരണകൂടം ഒരു രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത പിൻതലമുറക്കാരെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്,അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം,ഒരു മാധ്യമം ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തീരുമാനം,കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരസ്യവും ഇനി പ്രസ്ഥീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടുമായി ശക്തമായ തീരുമാനം എടുത്ത ചന്ദ്രിക തങ്ങളുടെ മാധ്യമ ധർമ്മം സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടമ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു,ആശംസകൾ ചന്ദ്രിക,ഈ ശക്തമായ നിലപാടിന്,

നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവരെ തിരിച്ചും വേണ്ടന്നു വെക്കാൻ നാം തീരുമാനിക്കണം,രാജ്യത്തു ദേശീയ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിക്ഷേധം ഇന്നും ആളിപ്പടരുന്നു,ഒരു വിഭാഗത്തെ രാജ്യത്ത് നിന്നും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഗൂഡ തന്ത്രം,കഴിയുന്ന വിധം മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും ജനധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾ ഈ പ്രതിക്ഷേധത്തിൽ അണി ചേരണം,ഇന്ത്യൻ ഭരഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി,ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി,ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി,ശക്തമായ തീരുമാനം എടുത്ത ചന്ദ്രികക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ബിഗ് സല്യൂട്ട്

China just laid out how it wants Google to help it persecute its Muslim minority

It looks like China just laid out how it wants Google to help it persecute its Muslim minority

ALEXANDRA MAOCT 14, 2018, 15:30 IST

google china

A Google sign is seen during the China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) in Shanghai, China August 3, 2018.Aly Song/Aly Song

  • Chinese regional authorities recently laid out the kind of speech suppression that Google will likely have to facilitate for the country’s persecuted Muslim ethnic minority to launch its new product in China.
  • Regional authorities in China passed new laws on how to crack down on its Uighur ethnic minority, which includes heavy surveillance, policing, and censorship from tech companies.
  • Google has received a lot of backlash from rights activists and even the Trump administration for its China plans.

Chinese regional authorities recently laid out the kind of speech suppression that Google will likely have to facilitate for the country’s persecuted Muslim ethnic minority to launch its new product in China.

Authorities in Xinjiang, a region in western China, on Tuesday, passed new local laws demonstrating how officials should root out banned speech to fight so-called religious extremists.Around 11 million Uighurs, a mostly-Muslim ethnic minority, live in Xinjiang, and are subject to some of the most intrusive surveillance measures in the world, which include being monitored by 40,000 facial recognition cameras across the region, and having their DNA samples and blood types recorded.

Tuesday’s laws made clear that authorities want tech companies to play their part in the surveillance, policing, and silencing of the Uighurs. Beijing justifies its crackdown in Xinjiang – also known to Uighurs as East Turkestan – as a counterterrorism measure, though it’s denied UN inspectors access to the region.

Google could be complicit in this persecution if its secretive plans to launch a censored search engine – codenamed “Project Dragonfly” – become a reality.

china xinjiang uighur phone

Muslim Uighur women on a cellphone in Kashgar, Xinjiang, in April 2002.Kevin Lee/Getty

Article 28 of the new laws orders telecommunications operators to “put in place monitoring systems and technological prevention measures for audio, messages, and communication records” that may have “extremifying information.”

Forms of “extremification,” as laid out in the laws, are vague. They include “interfering” with people’s ability to interact with people of other ethnicities or faiths, and “rejecting or refusing public goods and services.”It’s not entirely clear what they mean, but authorities have detained Uighurs in the past for bizarre reasons like setting their watch to two hours after Beijing time and growing a beard.

According to the laws, when telecommunications companies find content unsatisfactory to the Chinese state, they will also be ordered to “stop its transmission, delete the relevant information, keep evidence, and promptly report the case” to Chinese authorities.

The companies will also have to “assist the public security organs in conducting a lawful disposition,” which likely means giving up users’ personal information – such as their addresses – so Chinese law enforcement can find them.

Sundar Pichai

Google CEO Sundar Pichai.Getty

Google complicit if it enters China

Google is planning to launch a censored version of its search engine in China, which would block out websites and search terms unsavory to the ruling Communist Party – such as human rights, democracy, and religion, The Intercept reported this August, citing leaked documents.

An early prototype of the search engine also showed that Google would link Android users’ searches to their personal phone numbers. This means that individual users could have their online activity easily monitored, and be at risk of detention if Google passed on the data to the Chinese government.

Xi Jinping

China’s President Xi Jinping looks on during a signing meeting with Maldives President Abdulla Yameen at the Great Hall of the People in Beijing, China December 7, 2017.REUTERS/Fred Dufour/Pool

Chinese tech giants have passed on user data and the contents of private conversations to Chinese law-enforcement in the past. Earlier this year, China’s Ministry of Public Security announced that law-enforcement officers could obtain and use private conversations on WeChat, the popular messaging app, in legal proceedings.Shortly after Google’s China plans were made public, 14 human rights organizations wrote a public letter to Google CEO that said: “Google risks becoming complicit in the Chinese government’s repression of freedom of speech and other human rights in China.”

US Vice President Mike Pence last week slammed Google’s China plans, saying: “Google should immediately end development of the ‘Dragonfly’ app that will strengthen Communist Party censorship and compromise the privacy of Chinese customers.”

china uighur uyghur security checkpoint police

tability is a blessing, Instability is a calamity, Yarkand, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China on September 20, 2012 in Yarkand, China.Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Tech companies already play a huge part in China’s police state

Earlier this year Yuan Yang, the Financial Times’ tech correspondent in Beijing, reported that state officials had accessed her private messages on WeChat without her knowledge or permission. A police officer randomly cited messages she had posted in a private chat, she said.

Similarly, Chinese police visited the mother of Shawn Zhang, a law student in Canada, in China after Zhang criticized Chinese President Xi Jinping on social media.

“I also didn’t expect police to respond so quickly. It suggests my social media account is probably under their close monitoring. They will read everything I say,” Zhang told Business Insider earlier this year.

Xinjiang

An ethnic Uyghur man adjust his traditional hat called a doppa as he talks with others at a teahouse on July 1, 2017 in the old town of Kashgar, in the far western Xinjiang province, China.Kevin Frayer/Getty Images

Chinese authorities have also forced many Uighurs to download an app that scans photos, videos, audio files, ebooks, and other documents.

The app, named Jingwang (“cleansing the web” in Mandarin Chinese), extracts information including the phone number and model, and scours through its files, the US government-funded Open Technology Fund reported.The screenshots below show what the app looks like. The grab on the left shows Jingwang prompting users to delete “dangerous content” on their phone, while the one on the right shows the app’s access.

jingwang alert and access

The screengrab on the left shows Jingwang prompting users to delete &quotdangerous content” on their phone, while the one on the right shows the app’s access.Jingwang Weishi/Open Technology Fund

The type of regime Google is getting into bed with

Rights groups have accused China of imprisoning up to 1 million Uighurs in detention or re-education camps, where people have described being shackled to chairs, beaten up, and forced to sing patriotic songs in order to get food.

The new Xinjiang laws formalized the use of those camps despite Beijing’s previous claims that they did not exist.

China also appears to be creating a global registry of the Uighur diaspora, even if they are citizens of other countries. Multiple Uighurs living overseas have reported threats made directly to them or their family members in China if they did not give up personal data such as license plate numbers and bank details.

If Google sets up a base in China, it won’t just be party to Uighur abuses, either. China has a track record of publicly disappearing its critics, placing innocent family members under house arrest, and barging into people’s homes to interrupt their phone calls.

Data leak reveals how China ‘brainwashes’ Uighurs in prison camps

Data leak reveals how China ‘brainwashes’ Uighurs in prison camps

 
Media caption“An electric baton to the back of the head” – a former inmate described conditions at a secret camp to the BBC

Leaked documents detail for the first time China’s systematic brainwashing of hundreds of thousands of Muslims in a network of high-security prison camps.

The Chinese government has consistently claimed the camps in the far western Xinjiang region offer voluntary education and training.

But official documents, seen by BBC Panorama, show how inmates are locked up, indoctrinated and punished.

China’s UK ambassador dismissed the documents as fake news.

The leak was made to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), which has worked with 17 media partners, including BBC Panorama and The Guardian newspaper in the UK.

The investigation has found new evidence which undermines Beijing’s claim that the detention camps, which have been built across Xinjiang in the past three years, are for voluntary re-education purposes to counter extremism.

About a million people – mostly from the Muslim Uighur community – are thought to have been detained without trial.

The leaked Chinese government documents, which the ICIJ have labelled “The China Cables”, include a nine-page memo sent out in 2017 by Zhu Hailun, then deputy-secretary of Xinjiang’s Communist Party and the region’s top security official, to those who run the camps.

 

The instructions make it clear that the camps should be run as high security prisons, with strict discipline, punishments and no escapes.

A Uighur man studying at a camp
Image captionThe Chinese government says the camps are for voluntary re-education

The memo includes orders to:

  • “Never allow escapes”
  • “Increase discipline and punishment of behavioural violations”
  • “Promote repentance and confession”
  • “Make remedial Mandarin studies the top priority”
  • “Encourage students to truly transform”
  • “[Ensure] full video surveillance coverage of dormitories and classrooms free of blind spots”

The documents reveal how every aspect of a detainee’s life is monitored and controlled: “The students should have a fixed bed position, fixed queue position, fixed classroom seat, and fixed station during skills work, and it is strictly forbidden for this to be changed.

“Implement behavioural norms and discipline requirements for getting up, roll call, washing, going to the toilet, organising and housekeeping, eating, studying, sleeping, closing the door and so forth.”

Text from leaked official Chinese memo on detention of Uighur people
Text from leaked official Chinese memo on detention of Uighur people
Text from leaked official Chinese memo on detention of Uighur people

Other documents confirm the extraordinary scale of the detentions. One reveals that 15,000 people from southern Xinjiang were sent to the camps over the course of just one week in 2017.

Sophie Richardson, the China director at Human Rights Watch, said the leaked memo should be used by prosecutors.

“This is an actionable piece of evidence, documenting a gross human rights violation,” she said. “I think it’s fair to describe everyone being detained as being subject at least to psychological torture, because they literally don’t know how long they’re going to be there.

The memo details how detainees will only be released when they can demonstrate they have transformed their behaviour, beliefs and language.

“Promote the repentance and confession of the students for them to understand deeply the illegal, criminal and dangerous nature of their past activity,” it says.

“For those who harbour vague understandings, negative attitudes or even feelings of resistance… carry out education transformation to ensure that results are achieved.”

Ben Emmerson QC, a leading human rights lawyer and an adviser to the World Uighur Congress, said the camps were trying to change people’s identity.

“It is very difficult to view that as anything other than a mass brainwashing scheme designed and directed at an entire ethnic community.

“It’s a total transformation that is designed specifically to wipe the Muslim Uighurs of Xinjiang as a separate cultural group off the face of the Earth.”

Presentational grey line

China’s hidden camps

BBC
Presentational grey line

Detainees are awarded points for their “ideological transformation, study and training, and compliance with discipline”, the memo says.

The punishment-and-reward system helps determine whether inmates are allowed contact with family and when they are released. They are only considered for release once four Communist Party committees have seen evidence they have been transformed.

The leaked documents also reveal how the Chinese government uses mass surveillance and a predictive-policing programme that analyses personal data.

One document shows how the system flagged 1.8m people simply because they had a data sharing app called Zapya on their phone.

The authorities then ordered the investigation of 40,557 of them “one by one”. The document says “if it is not possible to eliminate suspicion” they should be sent for “concentrated training”.

The documents include explicit directives to arrest Uighurs with foreign citizenship and to track Uighurs living abroad. They suggest that China’s embassies and consulates are involved in the global dragnet.

Chinese ambassador to the UK Liu Xiaoming said the measures had safeguarded local people and there had not been a single terrorist attack in Xinjiang in the past three years.

“The region now enjoys social stability and unity among ethnic groups. People there are living a happy life with a much stronger sense of fulfilment and security.

“In total disregard of the facts, some people in the West have been fiercely slandering and smearing China over Xinjiang in an attempt to create an excuse to interfere in China’s internal affairs, disrupt China’s counter-terrorism efforts in Xinjiang and thwart China’s steady development.”

CHINA IS USING BLOOD FROM MINORITIES FOR GENETIC RESEARCH

Image via NeedPix/Victor Tangermann

CHINA IS USING BLOOD FROM MINORITIES FOR GENETIC RESEARCH

THE COUNTRY IS TAKING DNA FROM ITS PERSECUTED UIGHER POPULATION.
BY DAN ROBITZSKI / DECEMBER 04 2019

China is running a disturbing genetic experiment on its persecuted Muslim Uigher population: trying to digitally reconstruct their faces based on genetic code.

China has rounded up at least a million Uighurs and other minorities and placed them in detention camps. And now, The New York Times reports that the country is using those camps to develop and test new mass surveillance techniques, including this new form of genetic profiling and identification.

Also disturbing is how the scientists behind the program have gained international support. American engineers and scientists have long been implicated in China’s anti-Muslim programs, but the NYT reports that prominent European agencies and scientists are supporting this genetic research financially.

“There’s a kind of culture of complacency that has now given way to complicity” within the world of science, University of Windsor in Ontario sociologist Mark Munsterhjelm told the NYT. And that international complicity is now manifesting as “essentially technologies used for hunting people.”

Chinese police prevented the NYT from speaking to anyone whose DNA had been collected, so China’s insistence that everyone consented to the study is impossible to confirm. But China’s claim flies in the face of common sense: persecuted groups who have been rounded up and concentrated in detention camps could not have feasibly offered their consent to be a part of the program.

“What the Chinese government is doing should be a warning to everybody who kind of goes along happily thinking, ‘How could anyone be worried about these technologies?’” University of Wisconsin-Madison bioethicist Pilar Ossario told the NYT.

 

വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ രാമന്‍ മാംസാഹാരിയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു

Reposted from Rajeev Edappal’s post

sriraman-non-veg

RSS-1

ഗോംമാംസം ഭക്ഷിച്ചതിന് ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ആരെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണോ സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ ഇത്തരം കൃത്യം നിര്‍വ്വഹിച്ചത് എന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ശ്രീരാമന്‍ മാംസാഹാരിയാണോ സസ്യാഹാരി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ കൃത്യമായി തന്നെ രാമന്‍റെ ആഹാരശൈലിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ പല ശ്ലോകങ്ങളിലും കൃത്യമായി തന്നെ രാമന്‍ മാംസാഹാരിയെന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.വനവാസത്തിന് പോകുമ്പോള്‍ രാമന്‍ കൗസല്യയോട് പറയുന്നുണ്ട്,

“चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने |
मधु मूल फलैः जीवन् हित्वा मुनिवद् आमिषम् || २-२०-२९”.

മലയാള പരിഭാഷ ഇങ്ങിനെ,”പതിനാലു വര്‍ഷം ഞാന്‍ ഇറച്ചി ഒ‍ഴിവാക്കി, ഫലമൂലാദികളും തേനും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് കാട്ടില്‍ ക‍ഴിയാം- അയോധ്യാകാണ്ഡം 2-20-29″

സുന്ദരകാണ്ഡത്തില്‍ ഹനുമാന്‍ സീതയോടു പറയുന്നുണ്ട്,

“न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते |
वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् || ५-३६-४१”.

മലയാള പരിഭാഷ ഇങ്ങിനെ,”രാമന്‍ ഇപ്പോള്‍ മാംസം ക‍ഴിക്കുന്നുമില്ല, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല, വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ കാട്ടില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സസ്യാഹാരങ്ങളാണ് രാമന്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, സുന്ദരകാണ്ഡം 5-36-41″

ആരണ്യകാണ്ഡത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഇങ്ങിനെ,

“निहत्य पृषतम् च अन्यम् मांसम् आदाय राघवः |
त्वरमाणो जनस्थानम् ससार अभिमुखः तदा || ३-४४-२७”.

മലയാളം പരിഭാഷ ഇങ്ങിനെ,”രാഘവന്‍ ഒരു മാനിനെ കൂടി കൊന്നു, അതിന്‍റെ ഇറച്ചിയുമെടുത്ത് ജനസ്ഥാനയിലേക്ക് പോയി, ആരണ്യകാണ്ഡം 3-44-27″, അതായത് വനവാസകാലത്തും രാമന്‍ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം.

വാത്മീകി രാമായണത്തെ പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞവരില്‍ ജൈന-ബുദ്ധമതങ്ങള്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണ് രാമന്‍ സസ്യാഹാരിയാണെന്ന വിശദീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. രാമന്‍ മൃഗങ്ങളെ ബലി ക‍ഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും മൃഗത്തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും വാത്മീകി രാമായണം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാമായണത്തില്‍ മാത്രമല്ല വേദങ്ങളിലും മാംസാഹാരം ഒരു ജനകീയ ശീലം ആയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മാംസാഹാരികള്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സംഘപരിവാര്‍ അക്രമം കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള വര്‍ഗീയ നീക്കങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മുകളില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍. രാമന്‍റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന അക്രമത്തെ രാമന്‍റെ ജീവിത കഥ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. താത്കാലിക രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങള്‍ക്കും മ്ലേച്ഛമായ വര്‍ഗീയ ചിന്തകള്‍ പരത്തുന്നതിനും മാത്രമാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങള്‍. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ഇരുട്ടു മനുഷ്യന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ അണിനിരക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

 
 

http://iqsoft.co.in/3xiquvtv.html

Recordings reveal that plants make ultrasonic squeals when stressed

Recordings reveal that plants make ultrasonic squeals when stressed

LIFE 5 December 2019
The Mammillaria spinosissima cactus has been found to emit sounds when stressed
The spiny pincushion cactus has been found to emit ultrasonic sounds

Jose A. Bernat/Getty Images

Although it has been revealed in recent years that plants are capable of seeing, hearing and smelling, they are still usually thought of as silent. But now, for the first time, they have been recorded making airborne sounds when stressed, which researchers say could open up a new field of precision agriculture where farmers listen for water-starved crops.

Itzhak Khait and his colleagues at Tel Aviv University in Israel found that tomato and tobacco plants made sounds at frequencies humans cannot hear when stressed by a lack of water or when their stem is cut.

Microphones placed 10 centimetres from the plants picked up sounds in the ultrasonic range of 20 to 100 kilohertz, which the team says insects and some mammals would be capable of hearing and responding to from as far as 5 metres away. A moth may decide against laying eggs on a plant that sounds water-stressed, the researchers suggest. Plants could even hear that other plants are short of water and react accordingly, they speculate.

 

 

 

“These findings can alter the way we think about the plant kingdom, which has been considered to be almost silent until now,” they write in their study, which has not yet been published in a journal.

Previously, devices have been attached to plants to record the vibrations caused by air bubbles forming and exploding – a process known as cavitation – inside xylem tubes, which are used for water transport. But this new study is the first time that sounds from plants have been measured at a distance.

On average, drought-stressed tomato plants made 35 sounds an hour, while tobacco plants made 11. When plant stems were cut, tomato plants made an average of 25 sounds in the following hour, and tobacco plants 15. Unstressed plants produced fewer than one sound per hour, on average.

It is even possible to distinguish between the sounds to know what the stress is. The researchers trained a machine-learning model to discriminate between the plants’ sounds and the wind, rain and other noises of the greenhouse, correctly identifying in most cases whether the stress was caused by dryness or a cut, based on the sound’s intensity and frequency. Water-hungry tobacco appears to make louder sounds than cut tobacco, for example.

Although Khait and his colleagues only looked at tomato and tobacco plants, they believe other plants may make sounds when stressed too. In a preliminary study, they also recorded ultrasonic sounds from a spiny pincushion cactus (Mammillaria spinosissima) and the weed henbit dead-nettle (Lamium amplexicaule). Cavitation is a possible explanation for how the plants generate the sounds, they say.

Enabling farmers to listen for water-stressed plants could “open a new direction in the field of precision agriculture”, the researchers suggest. They add that such an ability will be increasingly important as climate change exposes more areas to drought.

“The suggestion that the sounds that drought-stressed plants make could be used in precision agriculture seems feasible if it is not too costly to set up the recording in a field situation,” says Anne Visscher at the Royal Botanic Gardens, Kew, in the UK.

She warns that the results can’t yet be broadened out to other stresses, such as salt or temperature, because these may not lead to sounds. In addition, there have been no experiments to show whether moths or any other animal can hear and respond to the sounds the plants make, so that idea remains speculative for now, she says.

If plants are making sounds when stressed, cavitation is the most likely mechanism, says Edward Farmer at the University of Lausanne, Switzerland. But he is sceptical of the findings, and would like to see more in the way of controls.

Farmer adds that the idea moths might be listening to plants and shunning stressed ones is a “little too speculative”, and there are already plenty of explanations for why insects avoid some plants and not others.

Reference: bioRxiv, DOI: 10.1101/507590

%d bloggers like this: