Monthly Archives: February 2016

ഫലസ്തീന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ വെടിവെച്ചുവീഴ്ത്തിയ ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം വീല്‍ചെയറിലെത്തിയ യുവാവിനെ ചവിട്ടിവീഴ്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു

ഫലസ്തീന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ വെടിവെച്ചുവീഴ്ത്തിയ ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം വീല്‍ചെയറിലെത്തിയ യുവാവിനെ ചവിട്ടിവീഴ്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Comments

 

http://iqsoft.co.in/3xiquvtv.html

Advertisements

World’s largest solar plant goes live, will provide power for 1.1M people

World’s largest solar plant goes live, will provide power for 1.1M people

noor morocco solar power plant

The parabolic mirrors of Noor’s solar power plant.

 Credit: ACWA Power

Up to 11% of the world’s electricity could come from concentrated solar by 2050

  •  
 

The world’s largest solar power plant, now live in Morocco, will eventually provide 1.1 million people with power and cut carbon emissions by 760,000 tons a year.

The $9 billion Noor Concentrated Solar Power (CSP) plant could eventually start exporting energy to the European market.

The Noor Concentrated Solar Power (CSP), paid for with funds approved by The World Bank, is located in the Souss-Massa-Drâa area in Morocco, about 6 miles from Ouarzazate town. It began operation on Thursday. While the World Bank and other development partners provided financial support, the Noor solar plant is a wholly Moroccan project.

“With this bold step toward a clean energy future, Morocco is pioneering a greener development and developing a cutting edge solar technology,” Marie Francoise Marie-Nelly, World Bank Country Director for the Maghreb, said in a statement. “The returns on this investment will be significant for the country and its people, by enhancing energy security, creating a cleaner environment, and encouraging new industries and job creation.”

Noor concentrated solar power

 

The World Bank

On the left, phase 1 of the Noor Concentrated Solar Power plant is generating energy. On the right, phase 2 will be completed in 2017 and phase 3 in 2018.


The plant will be able to store solar energy in the form of heated molten salt, which allows for the production of electricity even at night.
Overall, the new Noor CSP plant will increase Morocco’s energy independence, create 1,600 jobs during construction and 200 jobs during the power plant’s operation, and increase the installed capacity of solar power stations from 22MW in 2013 to 522MW in 2018, according to The World Bank.

noor solar power plant morocco

 

ACWA Power

A parabolic mirror at the Noor solar power plant in Morocco.

Unlike concentrated photovoltaic solar power, CSP plants do not create electrical current through the photovoltaic effect, where particles of light (photons) break electrons free from atoms, generating a flow of electricity. Instead CSP uses either lenses or parabolic mirrors to concentrate the sun’s light onto a small point where water or another substance is heated.

The heat is used to create steam, which runs a turbine that produces electricity. In the Noor CSP, concave mirrors focus on molten salt, heating it anywhere from 300 degrees to 660 degrees Fahrenheit.

Ivanpah concentrated solar power plant

 

BrightSource Energy

Much like the Noor CSP, the Ivanpah Solar Electric Generating System is a concentrated solar thermal plant in the California Mojave Desert.

Currently, the Noor CSP can generate 160 megawatts (MW). But as additional phases are completed, in two years it’s expected to generate more than 500MW — enough power to meet the needs of 1.1 million Moroccans.

Phase 2 (Noor 2 and 3 plants) are due to open in 2017 and 2018 and will store power for up to eight hours. In all, the Noor CSP plant will cover an area of 6,178 acres.

brightsource energy luz power tower stateline solar

 

BrightSource

The Ivanpah Solar Electric Generating System is a concentrated solar thermal plant in the California Mojave Desert. Like the Noor CSP, sunlight is concentrated onto a tower containing molten salt. 

 

At full power, the new solar power plant will reduce carbon emissions by 760,000 tons per year, which would equate to 17.5 million tons of carbon emissions over 25 years, according to Climate Investment Funds.

The International Energy Agency estimates that up to 11% of the world’s electricity generation in 2050 could come from CSP.

Morocco’s goal is to have 42% of its energy come from renewable resources by 2020.

The whiteboards of tomorrow: 3 interactive 

http://iqsoft.co.in/3xiquvtv.html

The hanging of Afzal Guru is a stain on India’s democracy

 

The hanging of Afzal Guru is a stain on India’s democracy

Despite gaping holes in the case against Afzal Guru, all India’s institutions played a part in putting a Kashmiri ‘terrorist’ to death

 

 
Police bring Afzal Guru to court in Delhi in 2002

 Indian police bring Afzal Guru to court in Delhi in 2002. Photograph: Aman Sharma/AP

Spring announced itself in Delhi on Saturday. The sun was out, and the law took its course. Just before breakfast, the government of India secretlyhanged Afzal Guru, prime accused in the attack on parliament in December 2001, and interred his body in Delhi’s Tihar jail where he had been in solitary confinement for 12 years. Guru’s wife and son were not informed. “The authorities intimated the family through speed post and registered post,” the home secretary told the press, “the director general of the Jammu and Kashmir [J&K] police has been told to check whether they got it or not”. No big deal, they’re only the family of yet another Kashmiri terrorist.

In a moment of rare unity the Indian nation, or at least its major political parties – Congress, the Bharatiya Janata party and the Communist party of India (Marxist) – came together as one (barring a few squabbles about “delay” and “timing”) to celebrate the triumph of the rule of law. Live broadcasts from TV studios, with their usual cocktail of papal passion and a delicate grip on facts, crowed about the “victory of democracy”. Rightwing Hindu nationalists distributed sweets to celebrate the hanging, and beat up Kashmiris (paying special attention to the girls) who had gathered in Delhi to protest. Even though Guru was dead and gone, the commentators in the studios and the thugs on the streets seemed, like cowards who hunt in packs, to need each other to keep their courage up. Perhaps because, deep inside, themselves they knew they had colluded in doing something terribly wrong.

What are the facts? On 13 December 2001 five armed men drove through the gates of the Indian parliament in a car fitted out with a bomb. When challenged they jumped out of the car and opened fire, killing eight security personnel and a gardener. In the firefight that followed, all five attackers were killed. In one of the many versions of the confessions he was forced to make in police custody, Guru identified the men as Mohammed, Rana, Raja, Hamza and Haider. That’s all we know about them. They don’t even have second names. LK Advani, then home minister in the BJP government, said they “looked like Pakistanis”. (He should know what Pakistanis look like right? Being a Sindhi himself.) Based only on Guru’s custodial confession (which the supreme court subsequently set aside, citing “lapses” and “violations of procedural safeguards”) the government recalled its ambassador from Pakistan and mobilised half a million soldiers on the Pakistan border. There was talk of nuclear war. Foreign embassies issued travel advisories and evacuated their staff from Delhi. The standoff lasted months and cost India thousands of crores – millions of pounds.

Within 24 hours, the Delhi Police Special Cell (notorious for its fake “encounter” killings, where suspected terrorists are targeted in extrajudicial attacks) claimed it had cracked the case. On 15 December it arrested the “mastermind”, Professor SAR Geelani, in Delhi, and Showkat Guru and his cousin Afzal Guru in Srinagar, Kashmir. Subsequently, they arrested Afsan Guru, Showkat’s wife. The Indian media enthusiastically disseminated the police version. These were some of the headlines: “Delhi university lecturer was terror plan hub”, “Varsity don guided fidayeen”, “Don lectured on terror in free time.” Zee TV, a national network, broadcast a “docudrama” called December 13, a recreation that claimed to be the “truth based on the police charge sheet”. (If the police version is the truth, why have courts?) The then prime minister, Atal Bihari Vajpayee, and Advani publicly applauded the film. The supreme court refused to postpone the screening, saying that the media would not influence judges. It was broadcast only a few days before the fast-track court sentenced Geelani and Afzal and Showkat Guru to death. Subsequently the high court acquitted Geelani and Afsan Guru. The supreme court upheld the acquittal. But in its 5 August 2005 judgment it gave Afzal Guru three life sentences and a double death sentence.

The BJP called for an immediate execution. One of its election slogans was “Desh abhi sharminda hai, Afzal abhibhi zinda hai”, which means (in stirring rhyme), “Our nation is ashamed because Afzal is still alive”. In order to blunt the murmurs that had begun to surface, a fresh media campaign began. Chandan Mitra, now a BJP MP, then editor of the Pioneer newspaper, wrote: “Afzal Guru was one of the terrorists who stormed parliament house on 13 December 2001. He was the first to open fire on security personnel, apparently killing three of the six who died.” Even the police charge sheet did not accuse Afzal of that. The supreme court judgment acknowledged the evidence was circumstantial: “As is the case with most conspiracies, there is and could be no evidence amounting to criminal conspiracy.” But then, shockingly, it went on to say: “The incident, which resulted in heavy casualties, had shaken the entire nation, and the collective conscience of society will only be satisfied if capital punishment is awarded to the offender.”

Who crafted our collective conscience on the parliament attack case? Could it have been the facts we gleaned in the papers? The films we saw on TV? Before celebrating the rule of law, let’s take a look at what happened.

The people who are celebrating the victory of the rule of law argue that the very fact that the Indian courts acquitted Geelani and convicted Afzal proves that the trial was free and fair. Was it?

The trial in the fast-track court began in May 2002. The world was still convulsed by post 9/11 frenzy. The US government was gloating prematurely over its “victory” in Afghanistan. In the state of Gujarat, the massacre of Muslims by Hindu goon squads, helped along by the police and the state government machinery that had begun in late February, was still going on sporadically. The air was charged with communal hatred. And in the parliament attack case the law was taking its own course. At the most crucial stage of a criminal case, when evidence is presented, when witnesses are cross-examined, when the foundations of the argument are laid – in the high court and supreme court you can only argue points of law, you cannot introduce new evidence – Afzal Guru, locked in a high-security solitary cell, had no lawyer. The court-appointed junior lawyer did not visit his client even once in jail, he did not summon any witnesses in Guru’s defence, and he did not cross-examine the prosecution witnesses. The judge expressed his inability to do anything about the situation.

Even so, from the word go the case fell apart. A few examples out of many: The two most incriminating pieces of evidence against Guru were a cellphone and a laptop confiscated at the time of arrest. They were not sealed, as evidence is required to be. During the trial it emerged that the hard disk of the laptop had been accessed after the arrest. It only contained the fake home ministry passes and the fake identity cards that the “terrorists” used to access parliament – and a Zee TV video clip of parliament house. So according to the police, Guru had deleted all the information except the most incriminating bits. The police witness said he sold the crucial sim card that connected all the accused in the case to one another to Guru on 4 December 2001. But the prosecution’s own call records showed the sim was actually operational from 6 November 2001.

How did the police get to Afzal? They said that Geelani led them to him. But the court records show that the message to arrest Afzal went out before they picked up Geelani. The high court called this a “material contradiction” but left it at that.

The arrest memos were signed by Bismillah, Geelani’s brother, in Delhi. The seizure memos were signed by two men from the J&K police, one of them an old tormentor from Afzal’s past as a surrendered “militant”.

It goes on and on, this pile up of lies and fabricated evidence. The courts note them, but for their pains the police get no more than a gentle rap on their knuckles. Nothing more.

Anyone who was really interested in solving the mystery of the parliament attack would have followed the dense trail of evidence on offer. No one did, thereby ensuring the real authors of the conspiracy will remain unidentified and uninvestigated.

The real story and the tragedy of what happened to Guru is too immense to be contained in a courtroom. The real story would lead us to the Kashmir valley, that potential nuclear flashpoint, and the most densely militarised zone in the world, where half a million Indian soldiers (one to every four civilians) and a maze of army camps and torture chambers that would put Abu Ghraib in the shade are bringing secularism and democracy to the Kashmiri people. Since 1990, when the struggle for self-determination became militant, 68,000 people have died, 10,000 have disappeared, and at least 100,000 have been tortured.

What sets Guru’s killing apart is that, unlike those tens of thousands who died in prison cells, his life and death were played out in the blinding light of day in which all the institutions of Indian democracy played their part in putting him to death.

Now he has been hanged, I hope our collective conscience has been satisfied. Or is our cup of blood still only half full?

Olympic Fencer, a Muslim, Can Fight Fully Covered

Photo

 
Ibtihaj Muhammad of Maplewood, N.J. is expected to be the first American Olympian to compete while wearing a hijab. CreditHiroko Masuike/The New York Times
 

The fencing team events rotate in and out of the Olympics; there was no team event for women’s saber in 2012, a disappointment to the Americans, who had won the bronze medal in the event at the world championships in 2011 with Muhammad on the team. Olympic rules permitted a maximum of two Americans in the individual event, leaving Muhammad out.

The Americans have continued to shine in women’s saber in the years since and have now won five consecutive team medals at the world championships, including a gold in 2014. Muhammad was a part of all five teams, giving her a great chance at an Olympic medal in Rio.

The team is led by Mariel Zagunis, the most accomplished fencer in American history, winner of individual Olympic gold medals in 2004 and 2008 and still one of the best in the world. Russia and Ukraine are the main opposition.

Muhammad’s accomplishments led her to be invited when Mr. Obama made his first visit as president to an American mosque last week in Baltimore. Muhammad was among the prominent American Muslims invited to a round-table discussion with the president before his speech.

The subject was “the varying concerns that people have within the Muslim community, like Islamophobia, mass incarceration, anti-Muslim rhetoric,” Muhammad said. “I talked about my experiences as a minority member of Team U.S.A.”

Muhammad is glad her mother noticed the fencers in the cafeteria that day.

“On a Saturday, you’ll see 200 kids here learning to fence” under the auspices of the Peter Westbrook Foundation, she said at the Fencers Club in Midtown Manhattan. “Sports gives girls a sense of confidence that’s very hard to find in this society.”

 

http://iqsoft.co.in/3xiquvtv.html